• Chúc mừng năm mới 2016
 • An Khang thịnh vượng
 • Tiếng Việt English
  06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2015 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  Luật Thủy lợi

  Luật Thủy lợi

  Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017

  Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ NN&PTNT

  Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng,...

  Chính Phủ ban hành Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ...

  Prev Next

  Tin tức mới cập nhật

 • Banner dưới tin mới 4
  • AUD

   18081.53

  • CAD

   18128.9

  • CHF

   23935.45

  • DKK

   3574.46

  • EUR

   26334.28

  • GBP

   29659.37

  • HKD

   2933.69

  • INR

   365.88

  • JPY

   203.59

  • KRW

   20.83

  • KWD

   77917.18

  • MYR

   5333.87

  • NOK

   2857.7

  • RUB

   428.04

  • SAR

   6284.98

  • SEK

   2771.01

  • SGD

   16691.71

  • THB

   690.13

  • USD

   22770

  Loại Mua Bán
  SBJ 38,350 38,550
  top