New :
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Policy FAQ

  Data is being updated!

 • AUD

  16659.14

 • CAD

  17914.83

 • CHF

  23583.55

 • DKK

  3657.18

 • EUR

  26976.15

 • GBP

  30623.16

 • HKD

  3000.21

 • INR

  329.93

 • JPY

  208.42

 • KRW

  21.24

 • KWD

  79865.57

 • MYR

  5652

 • NOK

  2882.04

 • RUB

  395.65

 • SAR

  6452.17

 • SEK

  2628.8

 • SGD

  17036.05

 • THB

  730.96

 • USD

  23390

Loại Mua Bán
SBJ 38,350 38,550
top