New :
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

S&T activities

  Data is being updated!

 • AUD

  17156.93

 • CAD

  17818.65

 • CHF

  23470.49

 • DKK

  3620.88

 • EUR

  26870.54

 • GBP

  30066.76

 • HKD

  2999.43

 • INR

  335.82

 • JPY

  211.26

 • KRW

  21.34

 • KWD

  79667.05

 • MYR

  5601.77

 • NOK

  2805.55

 • RUB

  392.38

 • SAR

  6443.36

 • SEK

  2620.58

 • SGD

  17072.47

 • THB

  722.56

 • USD

  23360

Loại Mua Bán
SBJ 38,350 38,550
top