New :
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

S&T activities

  Data is being updated!

 • AUD

  17111.95

 • CAD

  18184.69

 • CHF

  24510.59

 • DKK

  3745.08

 • EUR

  27613.98

 • GBP

  31107.05

 • HKD

  3005.98

 • INR

  336.02

 • JPY

  213.21

 • KRW

  21.56

 • KWD

  80042.64

 • MYR

  5689.26

 • NOK

  2910.09

 • RUB

  390.48

 • SAR

  6451.99

 • SEK

  2694.76

 • SGD

  17202.27

 • THB

  735.61

 • USD

  23370

Loại Mua Bán
SBJ 38,350 38,550
top