nấu ăn
 • Chúc mừng năm mới
 • An Khang thịnh vượng
 • Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

  Chương trình công tác năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  (17:00:13 PM 09/12/2015)

  Để hoàn thành kế hoạch năm 2011 của ngành, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Chương trình công tác tại văn bản số 160/CTr-BNN-VP, ngày 19/01/2011

   Theo đó có 7 nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm.

  Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

 • Banner dưới tin mới 4
 • top