nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

(15:04:20 PM 13/01/2021)

Ngày 11/01/2021, Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có GS.TS Nguyễn Vũ Việt, Giám đốc Viện KHTLVN, các phó giám đốc Viện KHTLVN: GS.TS Trần Đình Hòa, GS.TS Nguyễn Tùng Phong, TS. Nguyễn Tiếp Tân; trưởng các Ban Kế hoạch-Tổng hợp, Tổ chức-Hành chính và Tài chính, Công đoàn Viện KHTLVN, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi.

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, căn cứ những nhiệm vụ được giao và kế hoạch đặt ra cho cả năm 2020, mặc dù có rất nhiều khó khăn, tuy nhiên được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng Ủy, Lãnh đạo Viện KHTLVN và sự nỗ lực, đoàn kết nhất trí cao của tập thể Lãnh đạo, viên chức và người lao động nên năm 2020 Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

 

Về công tác nghiên cứu khoa học: Trong năm 2020, ngoài thực hiện 03 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, Viện cũng thực hiện nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khác như: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia KC.08.35/16-20, xây dựng định mức khung kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi, rà soát định mức chuyên ngành NN&PTNT lĩnh vực Thủy lợi, Đê điều, đánh giá, xác định tiềm năng thu được từ các dịch vụ thủy lợi khác ở các công trình thủy lợi; rà soát điều chỉnh quy trình bảo trì hồ chứa; xây dựng định mức công tác bảo trì hồ chứa;... tất cả các đề tài, nhiệm vụ đã được nghiệm thu cấp Bộ và được hội đồng nghiệm thu đánh giá tốt. Kết quả của nghiên cứu được sử dụng trong báo cáo tại nhiều hội nghị về xây dựng thể chế chính sách của Tổng cục Thủy lợi và của Bộ NN&PTNT.

 

Hoạt động tham mưu về thể chế, chính sách: Tham mưu, đề xuất và tham gia soạn thảo, góp ý về cơ chính sách quản lý ngành. Đây là nội dung quan trọng mà Viện Kinh tế đã có đóng góp lớn cho các cơ quan quản lý Nhà nước.

 

Dịch vụ tư vấn, chuyển giao: Viện đã hợp tác chặt chẽ với Chi cục Thuỷ lợi; Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi, các Công ty TNHH MTV công trình thuỷ lợi triển khai thực hiện một số nhiêm vụ tư vấn phục vụ sản xuất và quản lý ở các đơn vị cơ sở.

Để duy trì sự ổn định, kế thừa những kết quả đã đạt được từ năm 2020 và các năm trước. Năm 2021 được đánh giá là một năm tiếp tục xuất hiện nhiều thách thức, nhiều vấn đề mới có thể sẽ được đặt ra đối với các hoạt động chuyên môn, đòi hỏi Viện phải có sự thích ứng nhanh trong điều kiện mới.

Phát biểu chỉ đạo của Ban giám đốc Viện KHTLVN cũng chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà Viện cần quan tâm như vấn đề về giá nước sạch nông thôn theo cơ chế thị trường, giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác, tưới tiết kiệm nước, quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng, kinh tế nước,...

 GS.TS Nguyễn Tùng Phong, Phó giám đốc Viện KHTLVN phát biểu tại Hội nghị

Để tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được và sẵn sàng cho kế hoạch triển khai trong năm 2021, TS. Trần Văn Đạt - Viện trưởng, Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ phía Viện KHTLVN, đồng thời tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện sẽ cố gắng khắc phục, vượt mọi khó khăn để cùng nhau đoàn kết đồng lòng đẩy mạnh hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

Tin IWEM

  • Banner dưới tin mới 4
  • tủ bếp nhựa giường ngủ nhựa đài loan tủ quần áo nhựa Phòng khám chấn thương thể thao nội thất nhựa đài loan tủ nhựa đài loan tủ bếp nhựa
    top