nấu ăn
 • Chúc mừng năm mới
 • An Khang thịnh vượng
 • Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

  Mẫu văn bản hành chính thông dụng

  (15:46:33 PM 09/12/2015)

  Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam quy định mẫu văn bản hành chính thông dụng Kèm theo công văn số 1432/VKHTLVN-TCHC ngày 26/9/2011. Đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng thể thức văn bản quy định(Nghiên cứu cụ thể tại Thông tư 01/TT-BNV ngày 19/01/2011).

   Chi tiết tải về 

   

 • Banner dưới tin mới 4
 • top