• Chúc mừng năm mới 2016
 • An Khang thịnh vượng
 • Tiếng Việt English

  Thông tư 05/2016 /TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  (11:41:17 AM 31/03/2016)

  Bộ Xây Dựng ban hành Thông tư 05/2016 /TT-BXD ngày 10/3/2015 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  Chi tiết tải về TẠI ĐÂY

 • Banner dưới tin mới 4
 • top