• Chúc mừng năm mới
 • An Khang thịnh vượng
 • Tiếng Việt English

  Văn bản pháp luật

  • Trung Tâm Tư vấn Kinh tế và Quản lý Thủy lợi - CWREM

   Trung Tâm Tư vấn Kinh tế và Quản lý Thủy lợi - CWREM

   (12:05:17 PM 01/06/2017)

   Trung tâm Tư vấn Kinh tế và Quản lý Thủy lợi trực thuộc Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi được thành lập theo Quyết định số 2304/QĐ-BNN-TCCB ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 • Banner dưới tin mới 4
 • top