Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Bắc Kạn: Đánh giá kết quả thực hiện và phương hướng triển khai công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi

(17:33:06 PM 01/12/2015)

Ngày 27/10/2011, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện và phương hướng triển khai công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nông Văn Chí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 Trước năm 2009, tỉnh Bắc Kạn chưa có Công ty Thủy nông quản lý, khai thác các công trình thủy lợi sau đầu tư, hầu hết các công trình thủy lợi sau khi được đầu tư xây dựng bàn giao cho các địa phương quản lý đã bộc lộ nhiều tồn tại như: Không có lực lượng có chuyên môn thực sự để quản lý công trình, vận hành quản lý khai thác công trình tùy tiện, không theo quy trình, do đó, các công trình nhanh chóng bị xuống cấp. Bên cạnh đó, tỉnh không thực hiện thu thủy lợi phí nên không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng các công trình; đa số các xã quản lý được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi không có kế hoạch bảo dưỡng, duy tu định kỳ; một số địa phương đã thành lập các tổ, nhóm hộ dùng nước bằng nguồn kinh phí đóng góp của dân nhưng không duy trì được lâu dài và thiếu ổn định.

 

Năm 2008, UBND tỉnh Bắc Kạn đã giao công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi cho Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp tại Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 18/9/2008. Trên cơ sở đó, ngày 1/1/2009, Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp đã thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông (Công ty TNHH MTV Thủy nông) tại Quyết định số 01/QĐ-HĐQT để thực hiện nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh xây dựng được 1.300 công trình thủy lợi kiên cố, bán kiên cố và công trình tạm. Việc quản lý, khai thác các công trình theo hai mô hình: Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Kạn quản lý các công trình kiên cố và được các địa phương bàn giao để quản lý theo Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 18/9/2008, gồm: 727 công trình, phục vụ tưới tiêu cho trên 12.892ha lúa/năm; các địa phương quản lý một số công trình chưa đủ điều kiện để bàn giao cho Công ty TNHH MTV Thủy nông và các công trình tạm, gồm: 573 công trình, phục vụ tưới cho trên 4.060ha lúa/năm.

Sau khi Công ty TNHH MTV Thủy nông được thành lập và đi vào hoạt động, các công trình thủy lợi sau xây dựng được quản lý và sửa chữa thường xuyên, khai thác có hiệu quả. Tuy nhiên, công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế: Tại một số địa phương, người dân chưa nhận thức đầy đủ về chính sách miễn thủy lợi phí, cấp bù thủy lợi phí, còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa xác định đúng trách nhiệm để phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy nông thực hiện; Công ty TNHH MTV Thủy nông chưa có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong triển khai kế hoạch và biện pháp quản lý các công trình; các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh nhỏ lẻ, số lượng công trình nhiều, nên khó khăn trong công tác quản lý; nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí được Nhà nước cấp cho Công ty TNHH MTV Thủy nông phục vụ việc vận hành bảo dưỡng hệ thống công trình từ đầu mối kênh chính đến cống đầu kênh, phần kênh mương nội đồng do những tổ chức phân phối nước của các địa phương thu phí để phục vụ quản lý, vận hành, nạo vét, sửa chữa thường xuyên nhưng hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh chưa thành lập được các tổ dùng nước nên khó thực hiện, ảnh hưởng đến công tác quản lý, vận hành công trình. Đối với công tác sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi, đến nay hệ thống các công trình thủy lợi được giao cho Công ty quản lý có giá trị khoảng 800 tỷ đồng, định mức sửa chữa thường xuyên theo quy định là 1,08% nên công ty cần khoảng 8 tỷ/năm, với điều kiện giá trị trên phải được Sở Tài chính định giá theo quy định. Tuy nhiên, đến nay số công trình được định giá đúng quy định mới đạt giá trị trên 200 tỷ đồng nên nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên được trích từ nguồn thủy lợi phí khoảng 2,2 - 2,4 tỷ đồng/năm, số kinh phí trên không đủ phục vụ sửa chữa thường xuyên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận về công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua và việc phân cấp quản lý các công trình thủy lợi. Một số địa phương như: Ngân Sơn, Bạch Thông, Pác Nặm… có ý kiến tiếp tục thực hiện mô hình Công ty TNHH MTV Thủy nông và đề nghị: Thực hiện phân cấp các công trình dưới 5ha cho các xã quản lý; Công ty TNHH MTV Thủy nông cần xây dựng cơ chế và tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và UBND các cấp để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, nhất là việc duy trì báo cáo thường xuyên về hiện trạng công trình, tình hình hạn hán, năng lực của Công ty… để chính quyền các địa phương có biện pháp phối hợp giải quyết.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ rõ những mặt đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trong thời gian qua. Để khắc phục những tồn tại và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì cùng các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi… cho người dân hiểu rõ về chính sách cấp bù thủy lợi phí; chủ trì phối hợp với các huyện, thị xã và Công ty TNHH MTV Thủy nông một thành viên Thủy nông rà soát lại hồ sơ tất cả các công trình thủy lợi trên địa bàn để xử lý những tồn tại về hồ sơ, có kế hoạch phân cấp quản lý. Các huyện, thị xã giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chỉ đạo Trạm Thủy nông lập kế hoạch sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2012…/.

Theo backan.gov.vn

  • Banner dưới tin mới 4
  • tủ bếp nhựa giường ngủ nhựa đài loan tủ quần áo nhựa Phòng khám chấn thương thể thao nội thất nhựa đài loan tủ nhựa đài loan tủ bếp nhựa
    top