Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Hội thảo "Lấy ý kiến một số hướng dẫn trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi"

(12:11:01 PM 15/10/2020)

Ngày 14 tháng 10 năm 2020, tại Hà Nội, Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Ban quản lý trung ương các Dự án thủy lợi (CPO) và Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi tổ chức Hội thảo "Lấy ý kiến một số hướng dẫn trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi".

Tham dự Hội thảo có trên 140 đại biểu, đại diện cho các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Cục quản lý công trình thủy lợi, Vụ tài chính,Ban quản lý trung ương các Dự án thủy lợi); Bộ tài chính (Cục quản lý giá, Cục tài chính Doanh nghiệp); Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi; Một số Sở NN&PTNT, Chi cục thủy lợi và các đơn vị trực tiếp quản lý khai thác công trình thủy lợi.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo đã nghe các báo cáo do đại diện các nhóm nghiên cứu của Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi trình bày bao gồm: (1) Báo cáo Phương pháp và kết quả xây dựng định mức khung kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi do ông Giang Như Chăm-Trưởng phòng NC Chính sách và Chiến lược trình bày và (2) Báo cáo Nghiên cứu phân loại, phân cấp CTTL nhằm xác định các loại công trình cần xây dựng giá quy ước tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo Nghị định số 129/2017/NĐ-CP do ông Đặng Ngọc Hạnh, phó viện trưởng trình bày.

Sau khi nghe Báo cáo, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến về:i) Dự thảo quy định Định mức khung trong công tác quản lý, khai thác CTTL và ii) Hướng dẫn xác định giá quy ước tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Thảo luận của các đại biểu tham dự hội thảo đề cập đến việc xây dựng bộ hệ số quy đổi diện tích, tiêu chí ban hành định mức đối với mỗi thể loại công trình, đặc thù khó khăn trong quản lý vận hành công trình, độ phức tạp của các hệ số (K) chuyển đổi trong xác định giá quy ước tài sản kết cấu công trình thủy lợi,...

Đại biểu cho ý kiến tại Hội thảo

Sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý khai thác CTTL của các đại biểu tham dự hội nghị, ông Trần Văn Đạt, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi thay mặt các nhóm nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến, bên cạnh đó cũng đề nghị các đơn vị (Sở NN&PTNT, Chi cục thủy lợi, Đơn vị quản lý khai thác CTTL) phối hợp với các nhóm nghiên cứu của Viện để cập nhật hiện trạng công trình đặc thù cũng như các vướng mắc trong quá trình quản lý khai thác công trình của địa phương, từ đó các nhóm nghiên cứu của Viện mới có cơ sở để phân tích, chạy mô hình đảm bảo kết quả nghiên cứu phù hợp với thực tiễn và có tính ứng dụng cao.

Kết luận Hội thảo, Cục trưởng Nguyễn Hồng Khanh đề nghị Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi tiếp thu các ý kiến góp ý, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi tổ chức rà soát, cập nhật số liệu, trên cơ sở bản dự thảo sau khi chỉnh sửa, cập nhật, Cục sẽ lấy ý kiến cụ thể trước khi ban hành các quy định, hướng dẫn hỗ trợ các đơn vị trong công tác quản lý khai thác CTTL.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Cục trưởng Nguyễn Hồng Khanh phát biểu khai mạc Hội nghị

 

ThS Giang Như Chăm-Trưởng phòng NC Chính sách và Chiến lược trình bày Báo cáo tại Hội nghị

 

TS. Đặng Ngọc Hạnh-Phó viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi trình bày Báo cáo tại Hội nghị

 

TS. Trần Văn Đạt-Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi phát biểu ý kiến tại Hội Nghị

 

Cục trưởng Nguyễn Hồng Khanh phát biểu kết luận Hội thảo

 

  • Banner dưới tin mới 4
  • tủ bếp nhựa giường ngủ nhựa đài loan tủ quần áo nhựa Phòng khám chấn thương thể thao nội thất nhựa đài loan tủ nhựa đài loan tủ bếp nhựa
    top