nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Chương trình công tác năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(17:00:13 PM 09/12/2015)

Để hoàn thành kế hoạch năm 2011 của ngành, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Chương trình công tác tại văn bản số 160/CTr-BNN-VP, ngày 19/01/2011

 Theo đó có 7 nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm.

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top