nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Quyết Định 386/QĐ-BNN-KHCN Một số định mức tạm thời trong xây dựng dự toán kinh phí lĩnh vực Thủy lợi

(17:09:15 PM 09/12/2015)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 386/QĐ-BNN-KHCN ngày 07 tháng 3 năm 2011 về việc công bố một số định mức tạm thời áp dụng trong xây dựng dự toán kinh phí đối với đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm lĩnh vực Thủy lợi.

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top