nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Quyết định 5171/QĐ-BNN-KHCN Ban hành kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2025

(22:52:00 PM 22/12/2017)

Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 5171/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/12/2017 Ban hành kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2025

Chi tiết tải về TẠI ĐÂY

  • Banner dưới tin mới 4
  • top