nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Thông tư 03/2011/TT-BKHĐT về hướng dẫn thực hiện NĐ 108/2009/NĐ-CP

(17:09:11 PM 09/12/2015)

Ngày 27 tháng 01 năm 2011 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 03/2001/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO và hợp đồng BT

  • Banner dưới tin mới 4
  • top