nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Thông tư 48/2011/TT-BTC về trợ cấp khó khănNĐ-CP

(17:56:06 PM 09/12/2015)

Ngày 08 tháng 4 năm 2011 Bộ tài chính ban hành thông tư số 48/2011/TT-BTC về việc Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi, người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top