nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Văn bản số 1029/BNN-KH về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

(17:02:09 PM 09/12/2015)

Theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2053/BKHĐT-TH ngày 05/4/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành Báo cáo Phương hướng nhiệm vụ phát triền ngành 5 năm 2011-2015 theo nghị quyết Đại hội Đảng XI

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top